Sikandar Ka Mandar – Badshah (Download Audio)

Sikandar Ka Mandar – Badshah (Download Audio)

Artist: Sikandar Ka Mandar

Song: Badshah

Download Now!

Take a listen to the song below:

Keh Agaya Hai Phir Say Badshah,
Sab Log Sun Rahay Hain,
Ga tay ja,
Keh agaya hai phirsay Badshah.

– Artwork by Samya Arif

Like Sikandar Ka Mandar on Facebook