Uzair Jaswal – Maa (Official Video)

May 7, 2010

[ Download Audio ]

Special Mothers Day Song

Artist: Uzair Jaswal
Song: Maa
Directed & Edited by: Yasir Jaswal
DP: Junaid Malik
Post: Mindworks Media
Audio Production: Khurram Waqar