Shafqat Amanat Ali – Sab Keh Do (Zong 1st anniversary Song) [Video]

April 7, 2009

Zong’s first anniversary song sung by Shafqat Amanat Ali